Openbaar groen

Door de jaren heen hebben wij een goed contact opgebouwd met omliggende gemeentes die bij ons (de) bomen en struiken afnemen.

Voor gemeentes en groot groenvoorzieners leveren wij de totale aanplant volgens een beplantingslijst. We hebben veel connecties binnen onze sector waardoor we met regelmaat ook de moeilijkere soorten vinden.

Omdat wij op zandgrond kweken, kunnen wij de bomen altijd rooien. Het transport doen wij in eigen beheer, waardoor we de beplanting op het juiste tijdstip en plaats bezorgen.

Voor het aanplanten kunnen wij u ontlasten door de connecties die wij hebben met diverse hoveniers.

Voor aanplanten van complexe groenprojecten bieden wij graag advies.

Tegenwoordig wordt er regelmatig een landschapsarchitect ingeschakeld om de groot groenvoorzieners te ontlasten. De landschapsarchitect heeft een ideaal eindbeeld voor ogen bij het ontwerpen van de groene ruimte en stedelijke omgevingen. De bomen van Kwekerij Deinum zíjn hiervoor uitstekend geschikt.